ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η αποστολή παραγγελιών που έχουν παραληφθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.whizz.gr και έχουν εξοφληθεί με έναν από τους αναγραφόμενους τρόπους πληρωμής, ανεξάρτητου αξίας, το κόστος αποστολής παραγγελιών …..

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις αναλυτικές περιγραφές των προϊόντων και αφορούν εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της whizz ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ